Thống kê chu kỳ Đặc Biệt KQXS Truyền Thống

Xem đến ngày
(từ 2014)
Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 18-10-2021 (11609) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày19
Đầu 1 ra ngày 15-10-2021 (64218) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày24
Đầu 2 ra ngày 13-10-2021 (49522) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 7 ngày7
Đầu 3 ra ngày 28-09-2021 (03234) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 22 ngày16
Đầu 4 ra ngày 19-10-2021 (86847) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày32
Đầu 5 ra ngày 09-10-2021 (31156) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 11 ngày4
Đầu 6 ra ngày 16-10-2021 (66067) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày8
Đầu 7 ra ngày 02-10-2021 (37377) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 18 ngày9
Đầu 8 ra ngày 10-10-2021 (06085) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 10 ngày16
Đầu 9 ra ngày 26-09-2021 (21694) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 24 ngày12
Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 17-10-2021 (24640) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày50
Đuôi 1 ra ngày 03-10-2021 (20681) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 17 ngày16
Đuôi 2 ra ngày 13-10-2021 (49522) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 7 ngày11
Đuôi 3 ra ngày 22-09-2021 (53873) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 28 ngày2
Đuôi 4 ra ngày 28-09-2021 (03234) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 22 ngày4
Đuôi 5 ra ngày 10-10-2021 (06085) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 10 ngày6
Đuôi 6 ra ngày 09-10-2021 (31156) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 11 ngày13
Đuôi 7 ra ngày 19-10-2021 (86847) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày3
Đuôi 8 ra ngày 15-10-2021 (64218) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày2
Đuôi 9 ra ngày 18-10-2021 (11609) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày13
Chu kì gần nhất của các tổng trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổng Max gan
Tổng 0 ra ngày 14-10-2021 (04019) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày41
Tổng 1 ra ngày 19-10-2021 (86847) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày5
Tổng 2 ra ngày 30-09-2021 (45811) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 20 ngày4
Tổng 3 ra ngày 16-10-2021 (66067) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày2
Tổng 4 ra ngày 17-10-2021 (24640) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày28
Tổng 5 ra ngày 08-10-2021 (43550) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 12 ngày9
Tổng 6 ra ngày 11-10-2021 (72142) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 9 ngày11
Tổng 7 ra ngày 28-09-2021 (03234) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 22 ngày5
Tổng 8 ra ngày 25-09-2021 (92408) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 25 ngày3
Tổng 9 ra ngày 18-10-2021 (11609) đến 20-10-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày5
Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...
Dự Đoán Xổ Số 3 Miền
Bí Kíp Soi Cầu